home - stichting - geschiedenis - financiën - projecten - contact

Financiën

 

Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2021:

Bankrente + beleggingen   0
Overige baten   20.000
Schenkingen aan projecten 15.824  
Algemene kosten 507  
Totale kosten   -16.331
     
Totaal saldo 2021   +3.669

 

Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2020:

Bankrente + beleggingen   0
Overige baten   0
Schenkingen aan projecten 29.400  
Algemene kosten 284  
Totale kosten   -29.684
     
Totaal saldo 2020   -29.684

 

Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2019:

Bankrente + beleggingen   0
Overige baten   169
Schenkingen aan projecten 4.070  
Algemene kosten 549  
Totale kosten   -4.619
     
Totaal saldo 2019   -4.450

 

Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2018:

Bankrente + beleggingen   0
Overige baten   550
Schenkingen aan projecten 18.101  
Algemene kosten 267  
Totale kosten   -18.368
     
Totaal saldo 2018   -17.818

 

Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2017:

Bankrente + beleggingen   92
Overige baten   0
Schenkingen aan projecten 0  
Algemene kosten 285  
Totale kosten   -285
     
Totaal saldo 2017   -193

 

Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2016:

Bankrente + beleggingen   455
Overige baten   0
Schenkingen aan projecten 22.167  
Algemene kosten 251  
Totale kosten   -22.418
     
Totaal saldo 2016   -21.963

 

Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2015:

Bankrente + beleggingen   1.523
Overige baten   100.000
Schenkingen aan projecten 26.000  
Algemene kosten 266  
Totale kosten   -26.266
     
Totaal saldo 2015   75.257

 

Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2014:

Bankrente + beleggingen   1.674
Overige baten   100.000
Schenkingen aan projecten 33.495  
Algemene kosten 1.231  
Totale kosten   -34.726
     
Totaal saldo 2014   66.948