home - stichting - geschiedenis - financiën - projecten - contact

Projecten

Vanaf oprichting tot heden heeft de stichting de volgende projecten ondersteund:

 

 

Audio-visuele upgrade van het Molenmuseum 2021

Door financiering van Stichting Gebroeders Visser werd een audio-visuele upgrade van het nieuwe Molenmuseum verwezenlijkt met onder meer: contentontwikkeling, touchscreen, interactieve verlichting, bewegende molenmaquettes, bewegwijzering, etc..

Molenpanorama Frans Mars 2021

Frans Mars schilderde tussen 1941 en 1947 een magistraal Molenpanorama. Het molenpanorama is een van de grootste schilderijen dat ooit in de Zaanstreek werd gemaakt en meet 2 bij 11 meter. In 1989 verhuisde het panorama van molen Het Pink naar het Molenmuseum in Koog aan de Zaan. In 2021 verhuisde het panorama opnieuw, nu naar het nieuwe Molenmuseum aan de Kalverringdijk. Door een donatie van Stichting Gebroeders Visser werd het panorama schoongemaakt en deels gerestaureerd en verhuisd.

'Architectuurprijs' Stichting Babel 2018

Mede dankzij de bijdrage van onze Stichting heeft Zaans architectuurplatform Stichting Babel de Zaanse architectuurprijs weer tot leven kunnen wekken. Het thema voor 2018 was 'transformatie en herbestemming'. De Babel architectuurprijs wordt tweejaarlijks georganiseerd.

'Het bewaarde erfgoed - Haaldersbroek' 2018

Zaterdag 11 augustus 2018 presenteerde amateurhistoricus Dick Kerssens in het Molenmuseum zijn boek Het bewaarde erfgoedBewoningsgeschiedenis van de buurtschap Haaldersbroek. Aan dit kloeke boek – 480 pagina’s boordevol illustraties – heeft Dick Kerssens zo'n 40 jaar gewerkt, waarvan de laatste 10 jaar intensief. Het jarenlange onderzoek kwam voort uit zijn vraag, hoe lang er al bewoning zou zijn in Haaldersbroek. En dat bleek nogal een langdurige uitzoekerij. Het resultaat zou niet misstaan als proefschrift, gezien het gedegen uitzoekwerk. Er zijn 125 exemplaren van gedrukt, bestemd voor de geïnteresseerde bewoners van het buurtschap, en het is niet in de handel. De kosten van de boekuitgave en de boekpresentatie werden gedragen door Stichting Gebroeders Visser.

'Maker van Windmolens' 2018

De stichting heeft significant bijgedragen aan het tot stand komen van het boek MAKER van WINDMOLENS geschreven door Ed Pielkenrood. Iedereen weet wat een molenaar is maar het beroep molenmaker is veel minder bekend. Onterecht want zonder molenmakers zijn er geen molens. Het boek is geen handboek molenmaken maar de levendige herinneringen van de Zaandijkse molenmaker en aardsverteller Nico Maas. Het boek met heel veel foto’s geeft een tijdsbeeld van de vorige eeuw, waarin molens in de Zaanstreek eerst verkommerden en later werden gerestaureerd en herbouwd. Zo is het huidige molenpanorama van de Zaanse Schans het levenswerk van Nico Maas en zijn maat Gerrit Smit. Het boek werd gepresenteerd tijdens de start van de realisatie van 'Wereld van Molens'. De kosten van de boekuitgave en de boekpresentatie werden gedragen door Stichting Gebroeders Visser.

 

Beleidsplan

Stichting Gebroeders Visser zet haar werkzaamheden voort om haar statutaire doelstellingen te verwezenlijken. Het instandhouden van bestaande en op basis van de traditionele Zaanse Bouwstijl te stichten karakteristieke Zaanse (houten) bouwwerken, molens en ornamenten die voor de Zaanstreek van cultureel-historisch belang zijn, het (doen) plegen van onderhoud en herstel van zulke bouwwerken en ornamenten, het stimuleren van aandacht daarvoor en studie daarvan middels woord, geschrift en (studie) bijeenkomsten; Dit heeft geleid ondermeer tot de volgende initiatieven:

Aankoop + restauratie 'FAAM'

De stichting heeft een faambeeld met Zaanse roots aangekocht. Het beeld is in redelijke staat, maar zal een kleine restauratie moeten ondergaan. De maker is bekend en samen met de conservator van het Zaansmuseum zal in 2020 een document van herkomst worden opgesteld. De stichting wil het gerestaureerde beeld na restauratie schenken aan de Zaanse gemeenschap.

Ordeboek 'Zaanse bouwstijl'

Het 'MANIFEST' - 'Hout. Natuurlijk van nu' - dat 2 oktober 2019 in Den Haag werd uitgereikt aan Maxime Verhagen is bedoeld als bewustwording van de huidige beleidsbepalers. In navolging en conform dit Manifest heeft de Stichting een start gemaakt voor het vervaardigen van 'Het ordeboek Zaanse bouwstijl vertaald naar nu'. Richtlijnen voor het bouwen in Zaanse stijl die voldoen aan de huidige maatstaven met betrekking tot o.a. duurzaamheid.

Biksteenmolen 'De Vlijt'

De restauratie van deze molen in Oostzaan is mede mogelijk gemaakt door een donatie van de Stichting.

Overige initiatieven

Verder is de Stichting voornemens toekomstige aanvragen of initiatieven van derden te beoordelen en waar mogelijk te ondersteunen onder de voorwaarde dat deze stroken met de doelstelling van de Stichting.

 

 

Molen de Huisman Zaanse Schans